Disclaimer

In deze disclaimer wordt verstaan onder:

Het onderstaande is van toepassing op de pagina die u gebruikt. Door de pagina te gebruiken stemt u in met deze disclaimer.

De gebruiker is en blijft altijd zelf verantwoordelijk voor de berichten die hij of zij op de site plaatst of heeft geplaatst. Eventuele schade die ontstaat door plaatsing van een of meerdere teksten op onderzocht.com kan door ons op u verhaald worden. Je aanvaardt het feit, dat jij als Gebruiker volledig voor alle activiteiten verantwoordelijk bent die met je inloggegevens worden verricht.

De content en de website is door ons met veel zorgzaamheid samengesteld, doch, de eigenaar aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid ten aanzien van mogelijke onjuistheden van het getoonde. De eigenaar en het team streven ernaar de content, zoveel als redelijkerwijs mogelijk is, vrij te houden van schadelijke elementen. Als er onjuistheden staan, gelieve ons dan hiervoor te raadplegen en dan zullen we hier oordelen en desnoods aanpassingen brengen indien nodig.

De content is uitsluitend bestemd voor algemene informatiedoeleinden. Indien u op basis van de informatie van deze website de beslissing neemt om verplichtingen aan te gaan, geschiedt dit op eigen risico. De eigenaar is niet aansprakelijk voor eventuele schade, verliezen of andere gevolgen die zouden kunnen voortvloeien uit het gebruik van deze website.

De eigenaar is niet verantwoordelijk voor de content op deze website. Hij verschaft ons enkel een medium om informatie te verschaffen aan u. De content kan verwijzingen en/of hyperlinks bevatten naar andere websites die niet worden beheerd ons. Deze zijn uitsluitend opgenomen ter informatie voor de de gebruikers en impliceren geen relatie. De eigenaar geeft geen garantie en aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid met betrekking tot de inhoud, het gebruik en de beschikbaarheid van dergelijke websites.

Ongeautoriseerd-, oneigenlijk gebruik van de content of delen van de content maken inbreuk op intellectueel eigendomsrecht. Het verveelvoudigen en openbaar maken van (delen van) de content, in welke vorm en op welke wijze ook, is niet toegestaan. Toestemming voor gebruik van de content dient schriftelijk te worden aangevraagd en bekomen. Zonder deze schriftelijke toestemming is het verboden om onze content te gebruiken of te delen.

Onderzocht.com is niet aansprakelijk voor schade of verliezen als gevolg van onjuistheden, problemen veroorzaakt door, of inherent aan het verspreiden van informatie via internet alsmede technische storingen.

De content is uitsluitend bedoeld voor algemene informatiedoeleinden en zijn niet bedoeld als advies.

Wij behouden ons het recht voor deze privacy en disclaimer statement aan te passen. Wijzigingen zullen op deze website worden gepubliceerd.

Cookies

Onderzocht.com maakt gebruik van zogenaamde cookies. Een cookie is een klein bestand dat op uw computer wordt geplaatst. Dit bestand bevat een aantal gegevens om het gebruik van de website te verbeteren.

Via deze site worden cookies geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van hun Analytics en adsense dienst. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken en hebben hier geen invloed op. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie.