Baccarat of Punto Banco

Geplaatst door Admin op 14-09-2015 in Casino

Baccarat is een kaartspel. Over de oorsprong wordt nog veel getwist. De Franse en de Italianen beweren beide het spel te hebben uitgevonden. Maar er zijn ook aanwijzingen van veel verder terug. In China schijnt er lang geleden al een dergelijk soort spel gepeeld te zijn. In het oude Rome werd het ook al gespeeld. Ook is er nog een verhaal over een ritueel uit de Romeinse tijd. De maagden dobbelden met een 9 kantige dubbelsteen. Hiermee werd bepaald of ze priesteres zou worden, zich zou opofferen aan god, uit het geloof stappen of zichzelf verdrinken.

Waarschijnlijk is het vanuit Italië naar Frankrijk gebracht eind 1400 toen Karel de VIII regeerde (1483 en 1498). De naam baccarat betekent nul in het Italiaans. Er zijn in Frankrijk diverse varianten ontstaan. In de 20 eeuw is het via Engeland overgebracht naar Amerika waar het uiteindelijk in de casino’s geïntroduceerd werd. In de jaren 50 zijn daar de huidige vormen ontstaan. het spel heeft 3 varianten: baccarat chemin de fer, baccarat banque (ook wel a deux tableaux genoemd), en punto banco.

Baccarat Chemin de fer

Chemin de fer betekent "spoorweg". Hierbij verhuist de bankhouder naar de speler links van de bankhouder als het spel verloren wordt. Er worden meestal 6 x 52 = 312 kaarten gebruikt, dus meerdere stokken. De kaarten worden uit een "sabot", "shoe" of slof getrokken. Is een kaart gebruik dan wordt hij opzij gelegd, totdat er minder dan 7 over zijn. Na het schuden van de kaarten, komt de bank in handen van de hoogste bieder.

Dit is de eerste bank, waar de spelers tegen kunnen spelen. De voorhand plaats de eerste inzet en daarna de buurman links van hem enzovoorts. De totale inzet moet minder of gelijk zijn aan de bank, maar niet hoger. Een speler mag ook Banco zeggen, hij speelt dan alleen tegen de bank voor het totale bedrag van de bank. Indien meerdere spelers "banco" willen spelen, gaat de voorhand voor. De bank deelt 4 kaarten uit, nadat er is ingezet.

De 1e aan de spelers, de 2e aan zichzelf, de 3e aan de spelers en de 4e aan zichzelf. De speler met de hoogste inzet (als er 2 gelijke hoogste zijn heeft de voorhand voorrang), of de banco speler raapt de kaarten voor de spelers. Hij vertegenwoordigd de spelers en hij speelt de hand. Er wordt dus niet overlegd.

Doel van het spel is om zo dicht mogelijk bij de 9 te geraken. Het Aas is 1 punt waard, de Boer, Vrouw en Heer 10 punten, de andere kaarten tellen voor hun eigen aantal. Alleen de éénheden tellen, tientallen tellen niet. Dus 7, 17 of 27 telt allemaal als 7. Voorbeeld: Een harten Boer, klaveren 2 en een ruiten 6 is totaal 18 maar wordt dus 8.

Na het geven bekijkt de bank het eerst zijn kaarten. Als hij 8 of 9 heeft draait hij de om en zegt "Huit (ou neuf) à la banque" (meestal gebeurt dat in het Frans). Het spel is dan afgelopen. De hand van de spelers wordt nu vergeleken met de bank. Als de spelers een 9 hebben en de bank een 8, dan hebben zij gewonnen. hebben beide een 8 of 9 dan is het onbeslist en beslist de volgende coup. Als de bank geen 8 of 9 heeft, biedt hij aan nog een derde kaart te nemen, meestal met de woorden "j'en donne".

Als de spelers een 8 of 9 hebben en de bank niet, dan winnen zij. De bank mag dan geen 3e kaart nemen. De speler past bij 6 of 7. Bij minder dan 5 koopt hij een kaart. Bij 5 mag passen of kopen. (in gestandaardiseerde casino-versies wordt er bij 5 altijd een kaart gekocht). Nu opent de bank zijn kaarten. Aan de hand van zijn eigen waarde en de eventuele 3e kaart van de spelers beslist hij of hij past of een 3e kaart neemt. Nu zegt de bank zijn totaal. Is dit 0 (bij b.v. 3 tienen) dan roept bij "baccarat".

De speler die dan het dichtst bij de 9 zit wint. Bij een gelijk spel blijven de inzetten staan. Als de bank verliest, verhuisd hij naar zijn linker buurman. Die mag dat weigeren, waarna hij er weer een naar links opschuift. Als de bank wint wordt de totale inzet opgeteld bij de bank. Je mag de winst ook innen. Je moet dan de bank opgeven. Er wordt dan gevraagd of een van de spelers het wil overnemen voor het oorspronkelijke bedrag (dus zonder de winst). Wil niemand dat, dan gaat de bank naar de linker buurman van de vorige bankhouder.

Omdat een speler de bank is en niet het casino, verdient het casino er niets aan. Daarom wordt er een belasting van 5% over de bank winst genomen. De spelers betalen niks als zij winnen.

Punto Banco

Dit is een gestandaardiseerde versie van het boven genoemde spel. Men kan inzetten op "punto" of "banco" of "Égalité". Er worden om en om 4 kaarten open op tafel gedeeld door de Croupier. Twee op het "punto" vlak en twee op het "banco" vak. "Punto" symbolisert de spelers en "banco" de bank. Het verloop is als hierboven, maar dan met open kaarten. Dit kan omdat alle beslissingen zijn vasgelegd:

Regels voor de Punto

De Punto neemt altijd een 3e kaart bij 5 of minder en past bij 6 of 7. (8 en 9 met 2 kaarten winnen direct)

Regels voor de Banco als de Punto past

Neemt punto geen 3e kaart, dan doet banco hertzelfde als hierboven. (dus passen op 6, kopen op 5).

Regels voor de Banco als de Punto een 3e kaart neemt

Bij 2 of lager neemt de Banco altijd een 3e kaart.

Op 3 koopt de banco altijd, behalve als de punto een 8 als 3e kaart heeft gekregen.

Op 4 koopt de Banco als de punto een 2, 3, 4, 5, 6 of 7 als 3e kaart heeft gekregen.

Op 5 koopt de Banco als de punto een 4, 5, 6 of 7 als 3e kaart heeft gekregen.

Op 6 koopt de Banco als de punto een 6 of 7 als 3e kaart heeft gekregen.

Op 7 past de Banco.

Dit is ook de beste strategie als je Chemin de fer (dus met dichte kaarten) speelt.

Uitbetaling

Bij winst van Punto wordt er 1 tegen 1 uitbetaald. Wint banco, dan winnen de degene die inzetten op banco hun inzet - 5%. Dus bij 20 euro inzet wordt er bij winst 19 euro uitbetaald. Bij een gelijke hand blijven de inzetten staan. Inzetten op Égalité worden 8 tegen 1 uitbetaald (bij 20 euro krijg je 160 euro + de oorspronkelijke 20 euro = 180 euro).

Punto banco is een moeilijk spel voor de croupiers. Zij moeten de Tirage (de regels van het trekken) foutloos toepassen en de juiste taks inhouden (de 5% belasting als de Banco wint). Er is ook een variant zonder belasting. Hierbij win je maar de helft van je inzet als de banco met 5 punten wint. Dit heet Straight Punto Banco.

Strategie

Bij de optimale stratie, zoals hierboven beschreven, heeft de speler/punto een nadeel van 1,36 %. Wat het nadeel voor de spelers is, is het voordeel van de bankhouder. Door de belasting wordt dit voordeel weer een nadeel van 1,17 %. Het beste zet men dus op banco.Lees ook:

Rating

Geef een Reactie(HTML tags en links worden verwijderd)
Reacties